ข่าวสำนักงานมาตรฐานการวิจัย

ข่าวสำนักงานมาตรฐานการวิจัย

21 March 2016

แนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลองในคน” หมายความถึง แนวทางหรือหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในคน

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คลังข่าวมหาดไทย