ประกาศราคากลางและเปิดรับข้อเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

  • 17 January 2019
  • Author: Admin-ohrs
  • Number of views: 75
  • 0 Comments
ประกาศราคากลางและเปิดรับข้อเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศราคากลางและเปิดรับข้อเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 

หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: ICH GCP)                                                                     1. TOR Training 2562 V.12 GCP.pdf                                        2. เอกสารแนบ GCP ตารางวิทยากร v.5.pdf                                      3. ราคากลาง.pdf     

Template แบบเสนอโครงการ (Full Proposal) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> template แบบเสนอโครงการ (Full Proposal).docx   

 

Print