สำนักงานคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC) เปิดรับสมัคร Trainee สำหรับ FERCAP survey

  • 28 January 2019
  • Author: Admin-ohrs
  • Number of views: 158
  • 0 Comments
สำนักงานคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC) เปิดรับสมัคร Trainee สำหรับ FERCAP survey


สำนักงานคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC) เปิดรับสมัคร Trainee สำหรับ FERCAP survey

• Training day 17 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Survey date : 21 - 23 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยโนโลยีสุรนารี

 จำนวน Trainee ในแต่ละแห่งรับอย่างต่ำ 6 คน จำนวนมากสุดไม่เกิน 14 คน

 สนใจส่งใบสมัครมาที่ fercapcoordinator@gmail.com


ท่านสามารถโหลดใบสมัครได้ที่ >> 

ใบสมัคร FERCAP TRAINEE.docx

Print